Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.
  • AddressBuilding 27, Jinqiao, Jiuhua Economic Development Zone, Xiangtan City, Hunan Province, China
  • Factory AddressBuilding 27, Jinqiao, Jiuhua Economic Development Zone, Xiangtan City, Hunan Province, China
  • Worktime9:00-18:00(BeiJing time)
  • Phone(Working Time)86-15356897758
  • Phone(Nonworking Time)86-15356897758

1180x1540x272 bearing catalogue

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 1180x1540x272 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 1180x1540x272 bearing

Bearing 239/1180-B-K-MB (FAG) | Size and SpecificationSpherical roller bearings 239/1180-B-K-MB. Bearing number : 239/1180-B-K-MB. Size (mm) : 1180x1540x272. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 1180

KOYO 239/1180RK bearing, 1180x1540x272, 239/1180RKSpherical roller bearings 239/1180RK. Bearing number : 239/1180RK. Size (mm) : 1180x1540x272. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 1180. Outer Diameter 239/1180CA/W33 spherical roller bearing,large size,ABEC-1Quality Spherical Roller Bearings manufacturers & exporter - buy 239/1180CA/W33 spherical roller bearing,large size,ABEC-1(1180x1540X272) from China 

@@@@@@@@
CdSEFBDA
22316 E/C3 - - - - - - - -
7409 BCBM - - - - - - - -
K 81103 TN - - - - - - - -
3314 A - - - - - - - -
GE 120 ES - - - - - - - -
7017 ACD/P4ATBTB - 8.661 Inch | 220 Mil - - - - 18 Inch | 457.2 Mill -
51252 M - - - - - - - -
WS 81107 - - - - - - - -
22332 CCK/W33 - - - - - 4.764 Inch | 121 Mil - -
3204 ATN9 - - - - - - - -
QJ 209 MA - - - - - - - -
SAKAC 10 M - - - - - - - -
SAF 1509 - - - - - - - -
SAF 22617 - 1.5 Inch | 38.1 Mill - - - - - -
GE 90 TXG3A-2LS - - - - - - - -
UCF211-200D1 - - - - - - - -
5306 - - - - - - - -
663 - - - - - - - -
51238-MP - - - - - - - -
22310-E1 - - - - - - - -
51412-MP - - - - - - - -
NJ2208-E-TVP2 - - - - - - - -
NJ238-E-M1 - - - - - - - -
51238-MP - - - - - - - -
3205-BD - - - - - - - -
NU1011-E-M1 - - - - - - - -
NJ203-E-TVP2 - - - - - 43 - -
33009 - - - - - - - -
S6300-2RSR - - - - - - - -
NU406-M1 - - - - - - - -
B71903-C-T-P4S-UL - - - - - - 120 -
7202-B-2RS-TVP - - - - - - 120.000 mm -
22207-E1-K - - - - - - - -
23220-E1-K-TVPB-C3 - - - - - - - -
24136-E1 - - - - - - - -
32228-A - - - - - - - -
61918 - 380.000 mm - - - - - -
6002-C-2Z-C3 - - - - - - - -
22348-MB - - - - - - - -
7005-B-2RS-TVP - - - - - - - -
3207-B-2RSR-TVH - - - - - - - -
2211-TVH12.008 in - - 10.748 in - - 1.7320 in0.3150 in
NU2218-E-TVP2 - - - - - - - -
6320-R114-139 - - - - - - - -
23252-B-K-MB - - 1.219 in - - - - -
7602035-TVP - - - - - - - -
1321-M - - - - - - - -
16014 - 1.9375 in - - - - - -
24184-B - - - - - - - -
2213-K-2RS-TVH-C3 - 90 mm - - - - - -
HS7014-E-T-P4S-UL - - - - - - - -
6308-2RSR-C3 - 100 - - - - 215 -
23096-K-MB - - - - - - 368.300 mm -
NJ2220-E-TVP2 - 150 - - - 65320 -
2211-2RS-TVH - - - - - - - -
6006 - - - - - 200 - -
NU2232-E-M1 - - - - - - - -
22315-E1-C3 - - - - - 70 - -
239/850-K-MB - 1.1875 in - - - - - -
GY1211KRRB - - - - - - - -
7218-B-TVP-UA - - - - - - - -
6240-M-C3 - - - - - - - -
22312EJW33C3 - - - - - - - -
NU336-E-M1-C3 - 3.1875 in - - - - 5.2500 in -
7201-B-TVP - - - - - 21.003 mm68.263 mm -
319W - 5.906 Inch | 150 Mil - - - - - -
S7PP - - - - - - - -
6208-2RS - - - - - - - -
E-TU-TRB-50MM - - - - - - - -
NU2328EMA - - - - - - - -
MA1308 - - - - - - - -
MR1313W916 - 12mm - - - 8mm28mm -
FB3U222NK99 - - - - - - - -
EPEB22435H - 140 mm - - - 20.5 mm - -
EPB22531E7 - 160mm - - - - 270mm -
PKEB22439E7 - - - - - 41mm180mm -
TH3S213E - 100mm - - - 52mm165mm -
FBB22423E7 - 12 mm - - 15 mm16 mm - -
PB22439FE7 - 10mm - - - 8mm - -
WB231JEL1 - 60.000 mm - - - 36.00 mm95.0000 mm -
EFRB22435E7 - - - - - - 42mm -
FY223N - 160mm - - - 109mm - -
CB224M55H - 120mm - - - 70mm210mm -

Bearing 239/1180 (NTN) | Size and Specification | BearingsSpherical roller bearings 239/1180. Bearing number : 239/1180. Size (mm) : 1180x1540x272. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 1180. Outer Diameter (mm) : 

SKF 239/1180CAF/W33 bearing distributor, 1180x1540x2721180x1540x272. as the world's first bearing manufactu SKF NU 311 ECNJ Cylindrical roller bearings we are authorized to sell and distributor these brands 1180x1540x272 SKF N39/1180MB bearing - Bearing Store902 products - SKF N39/1180MB bearing. 1180x1540x272. SKF 32303 J2/Q SKF 32304 J2/Q SKF 32306 J2/Q SKF 32310 J2/Q SKF 

@@@@@@@@
TimkenSKFIKO FAGNACHI
UELFL205-16TC52393-90172UP005NJ216EG15GE 280 TXA-2RS
LSM90BXHFATL78250-70000/78537-200241318HSB014CT1G/GNP4FSYE 4.1/2
KH20767885-90244BL3105206SC3B/E2507PE1UM
LL771948-902A6LM300849-33198NU2207EG1523064 CC/C08W525
UENFL210CEWHM237545-902A7UCFH206D171918CVUJ846305-2RS2/C3HHT
QAPL15A211SM2MMVC9120HX SULUCPX07-107D168/630L1NJ 2212 ECP/C3
UCFBL203MZ2W28521-3ASFD205-0157005UDB/GNP597313U2-BRZ
H249148-90022NU5260MAW61C3TS3-6218ZZC4MLE71911CVDUJ84S6203-2RSH/C3GMA
UCC311-32UCHPL204-12MZ20RFB6002LBZ6206EC4608/C3VA210
LM29749-902A548290-900926006LLUC45311SNRC36209/VK2413
UCFK208NPCUCP211CE7328BGM7002CVDBJ727315DU
HM133444-903322MMVC9107HXVVDULFS93471922HVQ16J84SM-UCFL206D1308RDS-BKE 7
UCEP210-31C4HR5MUCF202-10NPMLCH7005CVDUJ74S71901HVUJ747005 CDGBT/VQ499
28678-50174/28622-50000399A-901127207CG1UJ74D5208CZSAF 1520/C3
UCLP210CUCHPL206-18MZ2RFCW7004HVDUJ946209ZZC27008 CDTNHA/HCP4ADBB
UGAKH206-203MMV9315HXVVSULFS93471918CVDTJ047207CG1Q16J84NU 230 ECJ/C3
313WDDNUCECH210-316215L1C3UELP207-107D16307 Y/C782
UCECH201-8TC2MMVC9116HX DULAELS206-102D1NR6001JRXLLU/L774QT23022 CC/C4W33
LM11949-902A6BPFLR201-87215CG1DFJ947215CG1Q16J84C2F35SSG
BNFL7CEBM268749-901136026ZC3/5CUELP213D17304DU-BKE
22324YMW33C3UCPPL207MZ2CW6213L1ACS34P66804JRLLB24148 CCK30/C2W33VG004
HM127446-90114456-36215ZZC3D145UCFX15-300D16024-Z/C3
752A-3MUCLP201NP6317L1P5HTA022DB+10D2/G#02627-2RSLTN9/C3GMG
2MMVC9314HX DUMH242649-3UCFLX06-103D16307NREE6008-2RS2/C3GJN
SAK1 1/8UKFCX09+HS230922228BL1KD1C36311LBC3B/SEB907CE1DDL
3MM9107WI QUMSDAF 23256KX10 1/2UCFS315NJ 217 ECP/C371918 ACDGA/HCP4A
14276-3BFPL7-22CWC-UCP216D16201 ZJEM7016 ACDGA/VQ621
L467549-3234221D-26305LLHX2CM35V887011 CE/HCP4ADGA7203 ACD/P4ADGA
HM256849DA-2UETBL205-14WTS2-NU326CL1BCS1861902RDS-BKE 77013 ACD/P4ADBA
30203 90KA182932DC-2UC215-215D1QJ 324 N2MA/C37034 ACD/P4ATBTB
H337844-90233MBFX204NP22320EF800C2F30SSSAF 22224/C3
74550-90219HM266449DW-901326004LLUC3/L5278315306R
3MMV9114WI QUMUCST212TCAS207-1046309 ZJEMS7011 CD/P4ADGA
3MMVC9124HXVVDUMFS934NA593SW-900377005CVUJ84D22308 E/C26414/C4
2MM9338WI DUHUGAO311-357003CVDUJ947009 CDGA/VQ253B/SEB557CE3FFL
EE737173-20000/737260-20000M255449-902A4533D7209 CD/HCP4ADBAPV080R1L1T1NUPE4242
RCJ 5/8UCPPL205-14CWMLE71907CVDBJ74S104KSZPV080R1L1T1VFDS4210
VCJT1 1/4S5310WA7201CG1DTJ04221MFPV080R1L4T1NFWS4210
K103951-2MUCFK203TC71922CVURJ84B/E2207CE1DULPV080R1L8T1NFHS4210
3MM206WI TUMA6162-27015CGD2/GNP4300SZZPV080R9E1D3WFT24221K0112
T660V-90011UCC313-40UELFL206-104D17220 ACD/P4ADBBPV080R9K1A4NGLBK0183+PGP505A00
MSM100BR33895-900565S-BNT005DTP2312SZZ-HYB 1PV080R9K1T1NFDS4210K0183
861-90060UCFB204-12TCMZ26202/385C3V88B/EX557CE3TDFPV080R9K1T1NFRC4211K0159
M270749-90116U 207UEL207-107D15311CFFG6205LLBN
28985-90040UEFB206-19TC7024CVDUJ84A6204-2Z/HC5C3WTPV080R9K1T1NMCC4242K0078
SAF 22524 X 4 1/4NJ 220 ECML/C37022HVDBJ846207/C26015ZZC3/L627
3MM9120WIQULFS6373877-902A22206EEG157311DUPV080R9K1T1VUCC4242K0160
2MMC9109WI SUMUCTX08-24NA93800VW1CB1407010 ACD/P4AQBCAM1305GTV
JRM4249-90UB9X33018-K0025/Y33018-K000022314BD17020 ACDTNHA/P4ADBBGMM1PV080R9L1T1NFFP4211K0004
82587D-3KFL005UCFU-2.3/167209 CD/PA9ADTW5206LLU
NP821977-22MM222WI QUH5306W23288 CA/C3W337220-B-TVP-UO
LSM150BXUGCJTZ205-146222LLUC3/L627207SZZC22348BKC3
3MM9106WI TULS71914 ACB/HCP4ADGANU407C33304 A-2ZTN9/C3VT1136202-C-Z-TVH-C2
594A-901943MMV9309WI DUL6000EED12971926 CD/P4ADGA6026LLU/2ASS30-W1ND
3MM9124WI SUMUCFCS213-40C4HR23UELPL206-104D171905 ACD/P4ADTB7020-E-T-P4S-DUM
484-50000/472-50000HM903216-26008LLU/9BSYR 1.15/166213ZC3/2C
JLM722912-3CUCFL204CE62206EEC37007 ACD/P4ADGAVT1056328-M-J20AA-C3
XC2382CB-223148 CC/C3W336304HT200ZZB/E2257CE3UL7222HG1UJ74
41126-9003239412-37209CG1UJ726219-2RS1/C3B7002-C-2RSD-T-P4S-DUL
EE571602-20000/572650-20000UCMT206-19MZ20SM-UCP213D15306CZZMLE7001HVUJ74S
M86647-2494A-27014HVDBJ827008 ACDGA/VQ621NJ2310-E-TVP2-QP51-C4
LL264648-3UELP211TCUCPX-3.1/2FPXB 4046305LLUAC3
L225849-900163MMC9108WI SUH63211ZZS7024 ACDGB/P4ATM-SX05A46C4
HM133444-90526BTM206-19NP7024CVUJ726213 M4/C3S0VQ33NU2317EG15
MSE715BXHSAFQAATLLM869448-900696222ZZC3/L62723148 CCK/C3W33B7202-C-T-P4S-DUL
36690-50030/36620-50000UCPPL204-12CBASFD202-0101307 EKTN9/C3S208FF
3MMC9311WI DUM52387-90116NJ2320G17020 ACDGAT/P4A71932CVUJ74
JP14049-3MSER208-2423022BD1C3230/560 CA/C083W50716019-C4
543085-219150-60000/19268-60000CH7017CVDUJ84S7009 ACD/P4ATBTB61912
67985D-2UCFC203CE7207HG1DBJ745309MFFG7211BL1GB5
LM522548-902A1EE107060-900657208CG1DBJ84205SFFG61868-MA-C3
SAF 22532 X 5 3/8UCTBL207-20MZ2B6209KEEC36226/C3W6463205ZZNR
2MM9300WI DUM3MM230WI SUMF-W687AZZ1/L4487004 CE/DTVQ253114HEDUL
2MM212WI DULUFL000C71948HVUJ7423036 CC/C3W33TMB206JR2C4
81600-2799-50000/792-50000MR5306EL307R71848-MP-P5-UL
EE762320-90019UCNTPL206MZ2RFCEWMLCH7005CVUJ74S6312-2RS1/C3W64BST35X72-1BDBP4V1
55200-900892MMV99112WN DUL6002ZZG15C383126232-2Z
P205KDD Z3 FS50000UEC205-14BL217ZNR624-2Z/C3NJ2324-E-M1-C3
2MMC210WI QUL